17.9.15

Sen. Grace Poe is running for president in 2016

She made the declaration at the University of the Philippines Bahay ng Alumni on Wednesday (September 16).
"Ako po si Grace Poe – Pilipino, anak, asawa, at ina. At sa tulong ng mahal na Diyos ay inaalay ko sa inyong lahat ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang inyong pangulo," she said.

No comments: