22.9.10

National Defense College of the Philippines Master’s in National Security Administration Program Conferment Ceremony


SPEECH
of
His Excellency BENIGNO S. AQUINO III
President of the Philippines
At the National Defense College of the Philippines Master’s in National Security Administration Program Conferment Ceremony
[September 3, 2010]

I am honored to stand before such a distinguished group of individuals from various government offices and public agencies. Today’s conferment of the Master’s in National Security Administration program to this year’s graduates is another milestone for the country’s premier defense and security educational institution, the National Defense College of the Philippines (NDCP). For 47 years, you have contributed to the formation of our country’s leaders who are tasked to strengthen our national security. To all the dedicated men and women behind the NDCP, and to the past and present graduates of NDCP-MNSA, congratulations.
As a nation, we have a duty to defend the state and to insulate it from both national and international security threats. To achieve this, we need leaders who possess the skills and abilities to make the right decisions in tough and unexpected situations.
Unfortunately, what we witnessed recently demonstrated the exact opposite of the ideal we are aspiring for. Nasaksihan po natin ang isang krisis na maituturing na dagok sa ating kakayahang pangalagaan ang seguridad ng ating bansa. Walang may kagustuhan sa kung paano ito nagtapos. Lalong wala rin pong bansa ang gugustuhing mangyari ito sa kanila. Kung matagumpay lamang iyong naaksyunan, mga papuri at pagtitiwala ang marahil ating natanggap. Sa kasamaang palad, nabigo ito at marami ang nadismaya sa ating abilidad na makipagtuos sa ganoong mga problema.
What happened last week was a wake-up call for our security agencies. The hostage situation revealed our deficiency in providing the tools and training needed by our police force to ensure the safety of our people, and that of foreign nationals who visit our country.
In light of this, NDCP, which was established to produce graduates that can respond quickly in times of crisis, has an important role in preventing a similar incident from happening again. NDCP alumni are trained to undertake hard decisions and to abide by their consequences. As new NDCP graduates, you are expected to bear the torch forward to ensure our national security.
Nahaharap po tayo sa matinding problema sa usaping pangkapayapaan at pangkaligtasan ng bayan. Mulat po tayo sa mga hamon na kailangan nating malagpasan. Subalit naniniwala po akong kaya nating magtagumpay sa ating patuloy na pagtutulungan. Kailangan lamang pong tugunan ang mga kakulangan upang mapaghusay pa ang kakayahan ninyo sa pagtataguyod ng mga hakbangin para sa seguridad ng bayan.
Kung magkakaroon po tayo ng mas maraming bilang ng mga indibidwal na may sapat na kakayahan at naisasabuhay ang kanilang karunungan para sa kapakanan ng nakakarami, isa iyong mahalagang hakbang upang hindi na mangyari pa ang ganoong trahedya. Sa pag-iral ng institusyong gaya ng NDCP, na patuloy na nagsusulong ng mataas na kalidad ng karunungan at nagsasagawa ng mga pagsasanay para sa propesyunalismo at sa pagtataguyod ng seguridad ng bansa, isa na iyong pundasyong ating masasandigan. At kayo, bilang mga produkto nito—mga pinunong nagawang lampasan ang mga pagsubok na inyong hinarap sa inyong pag-aaral, mas mabigat na tungkulin at katungkulan po ang naghihintay sa inyo. Sa inyong pagtugon sa hamong higit pang paglingkuran ang bayan, nasa likod po ninyo ang aking administrasyon.
Magiging katuwang ng NDCP ang ating gobyerno sa pagsasakatuparan ng mga programa nito. Susubukan nating pondohan ang kailangang pondohan: pagsasagawa ng mga pagsasanay, pagpapahusay ng kurikulum at kagamitan para sa pananaliksik, pagdaragdag ng mga guro, at pagpapagawa ng mga pasilidad upang mapatatag ang hanay ng mga nagtatanggol sa bayan at nangangalaga sa kaligtasan ng mamamayan. Iingatan natin at mas pauunlarin ang inyong mga kakayahan sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor.
Our people have been shackled for so long not only by violence, but also by the insecurity, cynicism, and paralysis that arises from violence. Together, we shalI defeat the enemy by wielding the tools of justice, social reform and equitable governance and by strengthening our security agencies. We will not allow those mistakes to happen ever again.
Nananatili pa rin pong maganda ang ating simulain. Marami man pong suliranin pa ang dapat tugunan, kaya naman po natin itong lampasan. Kayo pong naririto na nabigyan ng pagkakataong matuto at makapagtapos sa programang ito ay inaasahan pong maging mga pinunong pupuno sa kakulangan ng iba, tutugon sa mga problemang kailangan ng inyong kakayahan, at walang pagdadalawang-isip na gamitin sa tama ang karunungan. Maging bahagi po sana kayo ng ating panata para sa pagbabago at pagkalinga sa kapakanan ng taumbayan. Sa ganoong paraan po natin maibabalik ang tiwala ng sambayanan na siyang nagsisilbing lakas natin bilang isang bansa.
Ganoon pa rin po ang ating panata: sa kabila po ng mga pagkukulang, nakahanda po tayong baguhin ang dating kalakaran. Naniniwala po ako na malaki ang maitutulong ng inyong mga pag-aaral ukol sa pambansang seguridad. Huwag po nating hayaan na mabulok lang sa isang tabi ang inyong mga pagsasaliksik. Ito naman po ang oras para sa pagbabahagi ninyo ng inyong kaalaman at kagalingan para sa kabutihan ng mamamayan, hindi sa interes ng iilan lamang. Gagamitin nating sandata ang inyong karunungan upang makapagpalaganap ng mga bagong pamamaraan para labanan ang karahasan, at masiguro ang kaligtasan ng ating bayan. Sama-sama po nating ipagtanggol ang katahimikan at seguridad ng ating bansa tungo sa tunay na pagbabago at kasaganahan.
Mabuhay po kayo. Maraming, maraming salamat, at magandang araw po sa ating lahat.

No comments: