22.9.10

Philippine National Police Change of Command Ceremony


SPEECH
of
His Excellency BENIGNO S. AQUINO III
President of the Philippines
During the Philippine National Police Change of Command Ceremony
[September 14, 2010, Camp Crame, Quezon City]


Magandang umaga po.
Ito ay okasyon para sa pamamaalam at pagbati. Nagpapaalam sa inyong hanay ang isang tapat na ehemplo ng pagbibigay serbisyo-publiko. Ngunit dito na rin nagsisimula ang bagong liderato, at ang pag-asang mas higit niyang mapapabuti ang pamamalakad ng kanyang sinundan. Tunay nga pong ang pagpapalit ng pamunuan sa anumang posisyon ay isang pagkakataon para sa mas maunlad na pagbabago. Dito po inilalatag ng bagong pinuno ang balangkas na gagabay sa kanya upang matupad ang kaniyang sinumpaang tungkulin nang may dangal at walang-pasubali. Dito rin po ihinahayag ng paalis na pinuno ang mga ginawa niyang pakay mula sa unang araw niya sa pwesto, at kung alin ang mga natupad niyang pangako’t napagtagumpayan niyang pagsubok.
Dapat pong mabatid ng lahat na nagretiro si General Versoza nang mas maaga upang mabigyan ng sapat na panahon ang susunod na hepe ng PNP na isulong ang mga nararapat na mga reporma.
At tiyak po akong aabutin tayo ng gabi dito kung iisa-isahin pa natin ang mga tagumpay ni General Versoza. Kaya naman po kasama ko ang sambayanang Pilipino sa paghahayag ng taos-pusong pasasalamat sa tapat at mahusay na pamumuno niya sa PNP. Sa loob ng halos apat na dekada, isinabuhay niya ang tapang, disiplina at propesyonalismo. Sa kabila ng kislap ng maraming medalyang iginawad sa kanya, namayani pa rin ang kanyang sinseridad at prinsipyo, dahil batid niyang ang pinakamalaking gawad na maibibigay ninuman ay ang tiwala ng taumbayan sa kapulisan. Sa likod ng sangkatutak na batikos at pamumulitikang kanyang pinagdaanan, hinarap niya ang mga ito nang may integridad at walang kinikilingan upang maitama ang anumang pagkakamali, at patuloy na mapaigting ang interes ng sambayan.
May kasabihan na ang pagsasara ng isang kabanata ay siya ring pagbubukas ng isa pang mas mayamang kabanata. Buo po ang aking tiwala kay General Bacalzo: tiyak kong maipagpapatuloy niya ang reporma ng ating kapulisan. Mahalaga pong manumbalik ang disiplina at kabutihang asal ni Mamang Pulis. Dito po nakasalalay ang tiwala ng mga mamamayan sa kapulisan. Ibabalik natin ang imahen ng pananalig at kaligtasan sa inyong hanay. Hahawiin natin ang  takot at pagdududa ng mga tao sa inyong institusyon. Gagawin natin ito gamit ang isang sistema kung saan may gantimpala ang mga mahuhusay na naninilbihan sa batas at mapaparusahan ang mga tiwali sa serbisyo. Naninindigan ako sa PNP: inaasahan ko na magiging kabalikat ng bawat Pilipino ang PNP sa pagsugpo ng krimen habang binabagtas natin ang matuwid na landas mismo sa inyong mga hanay.
Ang husay po ng isang institusyon ay nagsisimula sa wastong oriyentasyon ng mga namumuno. Ito po ang gumabay kay General Versoza upang maging marangal na hepe ng PNP sa panahon ng eleksyon. At kasama ko po ang sambayanang umaasa kay General Bacalzo na maipagpatuloy niya ang pagpapalaganap ng propesyonalismo, integridad, disipilina at kagitingan sa hanay ng buong kapulisan.
Ngunit wala pong silbi ang husay ng mga pinuno kung hindi naman naibibigay ang mga pangangailangan ng mga tauhan nito. Hindi po katanggap-tanggap na marami pa ring pulis ang nasa ilalim  ng poverty line at walang maayos na tahanan. Mali pong umasa tayo sa isang mahusay na kapulisan kung pupugak-pugak ang kanilang kagamitan at palpak naman ang mga pagsasanay na ibinibigay natin sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin. Sasabihin ko pong muli: hindi tama na ang nagmamalasakit ay kinakawawa.
Umaasa po ang kaligtasan ng ating bansa sa husay ng ating kapulisan. Sa gayunding paraan, magagampanan lamang ng mga pulis nang tapat ang kanilang tungkulin kung may sapat silang kagamitan. Mula sa armas at mga benepisyong pangkalusugan, hanggang sa mga pabahay, titiyakin nating mapunan ang mga kakulangang hindi nabigyang-pansin at nababalewala.
Ang perang nakalaan para sa pambansang seguridad ay hindi na muling maliligaw pa sa bulsa ng kung sinong Poncio Pilato. Tapos na ang mga araw na iyon. Panahon na upang suklian natin ng responsable at mahusay na paninilbihan ang bawat buwis na inaambag at pagtitiwalang ibinibigay ng ating mga kababayan.
Marami po ang nagsasabing ang nangyari sa Quirino Grandstand ang naging unang pagsubok ng aking administrasyon. Ngunit sa katunayan po, marami nang pagsubok ang dinaanan natin, kahit ilang buwan pa lamang po ako sa pwesto; bago pa man po ako iniluklok ng sambayanang Pilipino.
Ito po ang mga pagsubok na agad nating inaksyunan. Kamakailan lang, may limanlibong trabahong naghihintay sa ating mga kababayan sa pagbubukas ng isang bagong callcenter sa may University circle. Ang $430 million na ating tatanggapin mula sa Millenium Challenge Corporation ay magagamit natin sa pagbili ng libro ng ating mga eskwelahan at pagpapagamot ng mga kababayan nating may kapansanan. Patuloy pa rin po ang pagpasok ng mga negosyo at hindi nawala ang tiwala ng mga negosyante sa ating bansa. Sa madaling salita, unti-unti na po nating nakakamit ang ating mga prayoridad: mataas na antas ng edukasyon, malusog na lipunan, trabaho upang masugpo ang kahirapan.
Sa kasamaang-palad, ang malalaking hakbang natin tungo sa  pagsulong ay tila tinisod ng nangyaring hostage tragedy. Tuluyan pong nadapa ang marami sa atin. Ang masama, parang ayaw na po nilang bumangon.
Sa ngalan ng aking mga magulang, hindi ko po hahayaang lumuhod ang bansa natin, gaano man kabigat ang mga hamon na darating.
Maraming nang unos ang pinagdaanan ng PNP. Sa kabila ng patung-patong na pagdududa, nagpatuloy kayo at hindi isinuko ang pagiging alagad ng batas. Marami pong pagsubok ang ating nalampasan bilang isang bansa, at hindi natin hinayaang tumirik tayo dito. Mas marami pa pong pagsubok ang darating, maniwala kayo. Walang bansa sa mundo — gaano man kaliit o kalaki, mahirap man o mayaman — ang hindi nabibigyan ng pagsubok. Makailang beses na po nating napatunayan sa buong mundo na ang pinakamahalagang kapital ng mga Pilipino ay ang matibay nating paninindigan, ang pagiging matatag ng ating puso, at ang di-matinag na pagtitiwala natin sa isa’t-isa.
Tatanggalin natin ang pilat ng pagdududa ng mga tao, hindi lamang sa kapulisan, kundi sa buong pamahalaan. Matapos ang anim na taon, sinisiguro kong katapatan at matuwid na paninilbihan lamang ang magiging alaala’t pamana ng aking panunungkulan; hindi kurapsyon, hindi kasakiman, hindi mga anino ng anumang trahedya ng nakaraan. Sa ngalan ng kapwa at bayan, bumangon po tayo, at sama-samang ituloy ang maganda nating nasimulan.
Huwag po tayong tumigil. Ituloy po natin ang hakbang tungo sa matuwid na landas. Ito ang marching orders ko sa inyong lahat.
Marami pong salamat.

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/